NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

06 apr 2020Nieuws
Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties. Op initiatief van de NVK doet de Artsencoalitie daarom een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. Ook roept zij burgers die ondersteuning kunnen gebruiken op om actief hulp te vragen. U vindt de oproep hier.