NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Aangepast beleid geaccrediteerde scholing aanbieders

16 apr 2020Nieuws

Vanwege de maatregelen en restricties die genomen waren om het coronavirus in te dammen, hebben verschillende aanbieders hun geaccrediteerde scholingen moeten annuleren. Gezien deze uitzonderlijke situatie en het feit dat de NVK vanuit verschillende hoeken werd benaderd met vragen over deze annuleringen en het intrekken van facturen, heeft de commissie Nascholing & Accreditatie voor die specifieke situatie een tijdelijk aangepast beleid opgesteld:

  • Aanbieders die een gelijkwaardige, alternatieve, niet-fysieke vorm van het geaccrediteerde scholingsprogramma aanbieden, krijgen hetzelfde aantal punten toegekend en hoeven geen nieuwe accreditatieprocedure te doorlopen.
  • Aanbieders die het scholingsmoment met behoud van programma binnen een termijn van één jaar verzetten en uitvoeren, behouden het aantal toegekende accreditatiepunten en hoeven geen nieuwe accreditatieprocedure te doorlopen. Indien er drastische veranderingen in het programma worden aangebracht, betekent dit dat de aanvraag opnieuw beoordeeld moet worden.
  • Indien de aanbieders geen gebruik maken van bovenstaande opties en derhalve de scholing annuleren, is restitutie van de gemaakte kosten niet mogelijk. Deze aanbieders hebben een reguliere factuur ontvangen, die zij geacht worden te betalen.

De wijzigingen kunt u middels een bericht in GAIA doorvoeren.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jessica van Dijk via nascholing@nvk.nl.