NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Aerosolvormende handelingen kindergeneeskunde

13 mei 2020Nieuws

Aaerosolvormende handelingen binnen de kindergeneeskunde
In de leidraad ‘Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2’ (Federatie Medisch Specialisten) wordt voor een overzicht van de procedures die een infectieuze aerosol genereren verwezen naar de leidraad ‘Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren met SARS-CoV-2’. In deze leidraad staat per specialisme een lijst vermeld met handelingen die aerosolvormend zijn, waarbij de kindergeneeskunde ontbreekt. Om verwarring te voorkomen wat betreft het wel of niet dragen van persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting, heeft de NVK een overzicht van aerosolvormende handelingen binnen de kindergeneeskunde gepubliceerd. U vindt de lijst via de link onder dit bericht en in ons COVID-19-dossier.