NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Van kennishiaat naar onderzoek

19 mei 2020Nieuws
Van kennishiaat naar onderzoek


Een SPIN-bericht om niet te missen

Deze week is namens het Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland (SPIN) een mail verstuurd aan alle praktiserende kinderartsen, met daarin een uitnodiging een projectidee in te dienen voor een zorgevaluatieonderzoek vanuit een algemeen ziekenhuis. Alleen aanvragen over een kennishiaat uit de top 10 van de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde van de NVK komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van max. € 600.000,-.

Waarover mag het onderzoek gaan?

  • Alleen aanvragen over een kennishiaat uit de top 10 van de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde van de NVK komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van max. € 600.000,-. U vindt de top 10 via deze link. De Kennisagenda algemene kindergeneeskunde zal begin juni gepubliceerd worden.

Wie is de subsidiegever?

  • Vanuit een legaat ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wie mag indienen?

  • Een praktiserend kinderarts uit een algemeen ziekenhuis en lid van de NVK kan indienen en zijn/haar projectgroep samenstellen, waarbij uiteraard kan worden samengewerkt met een UMC. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten minimaal vijf ziekenhuizen hebben toegezegd deel te nemen aan het onderzoek.

Waaraan moet de aanvraag voldoen?

Wat is de deadline?

  • De vooraanvraag moet vóór 1 september 2020 om 14.00 uur zijn ingestuurd via wisse@nvk.nl.

Vragen?

  • Aarzel niet om contact op te nemen met de voorzitter van de Commissie SPIN, Jolita Bekhof (j.bekhof@isala.nl), of Annelies Wisse, projectmanager van SPIN (wisse@nvk.nl).

>> Voor de top 10 kennishiaten klik hier.
>> Voor meer informatie over SPIN klik hier.