NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Conceptleidraad Pre-operatieve diagnostiek

21 mei 2020Nieuws

We hebben de laatste weken veel vragen binnengekregen over het wel dan niet uitvoeren van pre-operatieve screening door middel van COVID-diagnostiek bij niet-acuut zieke kinderen. De afgelopen periode is er gewerkt aan de leidraad ‘Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische kinderen ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie’.

Hoewel deze leidraad nog officieel moet worden vastgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, willen we vandaag toch alvast het advies uit de conceptleidraad met u delen: ‘De commissie adviseert adequate bescherming tegen SARS-CoV-2-infectie bij alle operaties bij kinderen onder algehele anesthesie volgens de leidraad ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2’. Indien de leidraad PBM goed wordt gevolgd, adviseert de commissie bij kinderen zonder voor COVID-19 verdachte klachten die een operatie onder algehele anesthesie ondergaan geen preoperatief diagnostisch PCR-onderzoek te verrichten naar de mogelijke aanwezigheid van een SARS-CoV-2 infectie.’ Zodra de leidraad is vastgesteld en gepubliceerd, zullen we u dit laten weten.

>> Update: inmiddels is de leidraad vastgesteld en gepubliceerd. U vindt de leidraad hier.