NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Handreiking opstarten poliklinische zorg

03 jun 2020Nieuws
Handreiking opstarten poliklinische zorg

Eind vorige week publiceerde de Federatie Medisch Specialisten een handreiking voor het opstarten van poliklinische non-COVID zorg. De handreiking bevat praktische adviezen voor de eerste periode waarin de poliklinische zorg weer wordt opgeschaald. De handreiking kan raden van bestuur en medisch specialisten helpen om gezamenlijk de opschaling lokaal veilig vorm te geven. Ook biedt de handreiking suggesties voor werkafspraken met huisartsen bij verwijzing en follow up van een patiënt.

>> U vindt de handreiking en de bijbehorende samenvattingskaart hier.