NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

‘Test- en weringsbeleid kinderopvang moet worden aangepast’

16 jun 2020Nieuws
‘Test- en weringsbeleid kinderopvang moet worden aangepast’

De Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland publiceerden gisteren een gezamenlijk pleidooi om het huidige landelijke test- en weringsbeleid rondom COVID-19 in de kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen. NVK-voorzitter Károly Illy lichtte dat pleidooi vanmorgen toe tijdens de vergadering van het OMT. Binnenkort zal hier een besluit over volgen.

Kinderopvangorganisaties volgen het landelijke beleid en weren momenteel elk kind met een snottebel, een loopneus of een kuchje. Daarnaast is er sinds de heropening van de kinderopvang een grote, disproportionele toename zichtbaar in het aantal testen van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. Ook de NVK trok vorige week aan de bel. Zo stelde Károly Illy in het NOS Journaal (vanaf 8:12 minuten) dat kinderen met reeds bekende keel-, neus- en oorproblemen gewoon naar de kinderopvang (en naar school) moeten kunnen. ‘Dat is goed voor die kinderen. Het is belangrijk dat kinderdagverblijven en scholen daar niet te voorzichtig in zijn.’

Voorgestelde aanpassingen
In het voorstel worden de volgende aanpassingen omschreven:

  • Kinderen van 0 - 4 jaar met milde luchtwegklachten ZONDER KOORTS mogen naar de kinderopvang.

Daar worden wel twee uitzonderingen bij gemaakt, namelijk:

  • Kinderen van wie de ouders klachten hebben die passen bij COVID-19.
  • Kinderen die een contact zijn van een bevestigde COVID-19-patiënt.

Wat betreft het testbeleid voor kinderen van 0 - 4 jaar is het volgende voorgesteld:

  • Testen op indicatie van de behandelend arts.
  • Testen in het kader van bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek door de GGD.
  • Testen op verzoek van ouders.

Zodra er een besluit over dit voorstel wordt genomen, zullen we dit via onze website en nieuwsmail met u delen.