NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Aangepaste adviezen bij verkouden kinderen

29 jun 2020Nieuws
Aangepaste adviezen bij verkouden kinderen

Onlangs werd – mede door inspanning van de NVK – het test- & weringsbeleid voor kinderdagverblijven en scholen versoepeld, waardoor kinderen tot 6 jaar niet meer thuis hoeven te blijven als ze verkouden zijn. In dat kader heeft het NVK-COVID-19-team de eigen adviezen nog eens tegen het licht gehouden. Voortschrijdend inzicht – mede ingegeven door de dagelijkse praktijk op de polikliniek – zorgt ervoor dat we onze adviezen nu enigszins hebben aangepast:

  • Q: Nu verkouden kinderen tot 6 jaar weer naar de kinderopvang en naar school mogen, hoe gaan we vanaf nu dan om met verkouden kinderen tot 6 jaar met bijvoorbeeld een astma-exacerbatie, die we moeten opnemen? Zijn isolatie en COVID-testen dan niet meer aan de orde?
  • A: Er zijn diverse redenen waarom het beleid bij opgenomen kinderen niet wordt veranderd, ondanks het aangepaste RIVM-beleid. Namelijk:
  1. Het gaat om zieke kinderen, want er is reden voor opname. Daarmee gaat het dus om een andere populatie.
  2. Niet zelden moeten er infectieuze aerosolvormende handelingen worden verricht.
  3. We vinden het belangrijk dat het voor zowel ouders als verpleging duidelijk is dat wij in dit soort situaties heel goed blijven opletten en dus ook testen indien er reden is voor opname.
    Toevoeging: we adviseren om bij electieve (dag)opnames bijvoorbeeld een dag tevoren een COVID-test af te nemen.
  • Q: Kunnen verkouden kinderen tot 6 jaar, die ook gewoon naar de kinderopvang en naar school gaan, voortaan ook weer op de poli komen?
  • A (aangepast advies): Bij poliklinische consulten gaat het in het algemeen om een kortdurend (< 15 minuten) contact. Op basis daarvan adviseren wij om bij verkouden kinderen geen testen af te nemen en geen persoonlijke beschermingsmaatregelen te nemen. Wel adviseren wij, ter bescherming van andere kwetsbare patiënten in het ziekenhuis, voor deze kinderen (anders dan voor alle andere kinderen jonger dan 13 jaar) de 1,5-meter regel strikt te hanteren. Wij geven dit advies op grond van de huidige situatie en de huidige incidentie. Indien de incidentie op enig moment gaat toenemen kan het zijn dat ons advies wordt aangepast.