NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Commissie Nascholing & Accreditatie (Cie. N&A)

Doel van de Commissie Nascholing & Accreditatie (N&A) is zorgen voor een adequaat en dekkend systeem van nascholing en accreditatie. De nadruk ligt op de inhoud van het nascholingsaanbod en het vergroten van de kwaliteit hiervan.

Het NVK-bureau beoordeelt (gemandateerd door de commissie) accreditatieaanvragen van aanbieders van nascholing. Dit gebeurt aan de hand van criteria, die overeenkomen met de eisen die de wet BIG stelt. Ook behandelt het NVK-bureau individuele verzoeken van kinderartsen om accreditatiepunten toe te kennen aan door hen gevolgde activiteiten.

Ga voor meer informatie over nascholing en accreditatie naar het thema Nascholing op deze website

Contactpersoon NVK-bureau
Jessica van Dijk
E: nascholing@nvk.nl
T: 088 - 282 33 39

 E.P. (Eveline) Berman-de Jong
E.P. (Eveline) Berman-de Jong
Voorzitter
 A.T.M. (Anne) Dittrich
A.T.M. (Anne) Dittrich
Lid
 P. (Peter) Moons
P. (Peter) Moons
Lid
 L.G.M. (Linda) van Rooij
L.G.M. (Linda) van Rooij
Lid