NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Commissie Pleitbezorging

‘Pleitbezorging voor het kind’ is sinds 2011 een speerpunt binnen het NVK-beleid. De rol van de kinderarts als pleitbezorger komt voort uit de traditie van de NVK, die zich kenmerkt door strijd voor betere leefomstandigheden voor kinderen en opkomen voor de rechten van het kind. De Commissie Pleitbezorging van de NVK vertaalt deze traditionele rol naar hedendaagse thema’s, zoals het strijden voor een betere toegang tot goede en passende jeugdzorg, het bepleiten van een gezonde voeding en het opkomen voor een rookvrije jeugd. De commissie komt actief op voor de belangen van het kind en acteert veelal in het publieke domein.

Contact NVK-bureau
Frontoffice
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06

 V. (Vera) van Tellingen
V. (Vera) van Tellingen
Vice-voorzitter
 A.L. (Anne) van Els
A.L. (Anne) van Els
Secretaris
 R. (Riwka) del Canho
R. (Riwka) del Canho
Lid
 M.J.H. (Maarten) Janssen Lok
M.J.H. (Maarten) Janssen Lok
Lid
 B.M. (Brita) de Jong-van Kempen
B.M. (Brita) de Jong-van Kempen
Lid
 K.F.M. (Koen) Joosten
K.F.M. (Koen) Joosten
Lid
 R.J. (Rachel) van der Pol
R.J. (Rachel) van der Pol
Lid
 M.S.W. (Marjolijn) Quaak
M.S.W. (Marjolijn) Quaak
Lid
 J.P. (Jan Peter) Rake
J.P. (Jan Peter) Rake
Lid
 R.M. (Rosine) Seegers-Nijland
R.M. (Rosine) Seegers-Nijland
Lid
 J.J. (Jeanine) Sol
J.J. (Jeanine) Sol
Lid