NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Commissie Richtlijnen

De Commissie Richtlijnen is een groep enthousiaste kinderartsen ondersteund door beleidsmedewerkers van het NVK-bureau, die zorgdragen voor voldoende aanbod en kwaliteit van evidence based richtlijnen. Tevens wordt er zorg gedragen voor toegankelijkheid en integratie van richtlijnen in het totale (kwaliteits)beleid van de NVK. Dit is van uitermate groot belang, omdat richtlijnen van de NVK onmisbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden van kinderartsen. Daarnaast zijn NVK-richtlijnen ook van belang voor huisartsen, kinderverpleegkundigen, jeugdartsen en andere beroepsgroepen in Nederland die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen.

Richtlijnen nieuws

Handige documenten
>> Procedure richtlijnontwikkeling
>> Format NVK-samenvatting voor richtlijnontwikkeling
>> Naamgeving en criteria voor NVK-kwaliteitsdocumenten
>> Taakverdeling portefeuillehouders
>> Kaderbrief SKMS2-2019/2020 - vastgesteld okt 2019
>> Medisch specialistische richtlijnen 3.0
>> Leidraad voor keuzehulpen bij richtlijnen
>> Handvat voor bepalen relevantie van een onderwerp voor richtlijnontwikkeling 
>> Modulair onderhoudsplan NVK

Contact NVK-bureau
Triston Berkenbosch 
E: richtlijnen@nvk.nl
T: 088 - 282 33 23

Voor meer informatie over richtlijnen verwijzen we u graag naar het thema Richtlijnen op deze website. Daar vindt u een overzicht van alle richtlijnen inclusief alle bijbehorende informatie.

 C.H. (Heleen) van Ommen
C.H. (Heleen) van Ommen
Voorzitter
 F. (Femke) van Herrewegen
F. (Femke) van Herrewegen
Lid
 G.A.L. (Linda) Hoevenaren
G.A.L. (Linda) Hoevenaren
Lid
 M. (Marije) Hogeveen
M. (Marije) Hogeveen
lid
 L. (Laura) van Iersel
L. (Laura) van Iersel
Lid
 M. (Moniek) van de Loo
M. (Moniek) van de Loo
lid
 R.J. (Rachel) van der Pol
R.J. (Rachel) van der Pol
Lid
 T. (Tessa) Sieswerda-Hoogendoorn
T. (Tessa) Sieswerda-Hoogendoorn
Lid
 M.M. (Merit) Tabbers
M.M. (Merit) Tabbers
Lid
 M.C. (Marijn) Verwijs
M.C. (Marijn) Verwijs
Lid