NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO)

Het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) voert namens de NVK alle werkzaamheden uit die betrekking hebben op de subspecialistische opleidingen, de (her)registratie van kinderartsen-subspecialist en de visitatie en (her)erkenningen van subspecialistische (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Het CSO bewaakt de normen, bevordert en stimuleert de professionaliteit en een optimaal subspecialistisch opleidingsklimaat. Het CSO doet haar werkzaamheden in afstemming en onderling overleg met het Concilium Paediatricum (CP).

Het CSO bestaat uit een dagelijks bestuur (dbCSO) en een plenaire vergadering (PCSO). Alle subspecialistische secties zijn door een kinderarts-subspecialist, die in principe erkend is als opleider of plaatsvervangend opleider, vertegenwoordigd in het PCSO. De communicatie tussen het CSO en de subspecialistische secties verloopt via hun vertegenwoordiger in het PCSO.

Meer informatie over het CSO, het reglement, erkenningen, (her)registraties, eisen en formulieren vindt u onder het thema Opleiding – Subspecialist.

Contact NVK-bureau
E: cso@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06

 N.J.T. (Nicolette) Arends
N.J.T. (Nicolette) Arends
Voorzitter
 J.M. (Merlijn) van den Berg
J.M. (Merlijn) van den Berg
Lid
 M. (Maria) den Dekker
M. (Maria) den Dekker
lid
 N. (Natasja) Dors
N. (Natasja) Dors
Lid
 M.P. (Marije) Hennus
M.P. (Marije) Hennus
Lid
 M. (Marije) Hogeveen
M. (Marije) Hogeveen
Lid
 A.A.E.M. (Janielle) van der Velden
A.A.E.M. (Janielle) van der Velden
Lid