NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Stuurgroep Cursorisch Onderwijs

De Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) is in 1983 ingesteld als subcommissie van het Concilium Pediatricum. De taak van de SCO is het aanbieden van een onderwijspakket aan arts-assistenten kindergeneeskunde, dat hen opleidt tot goede kinderartsen.

Doelstellingen SCO:

  • Alle assistenten in opleiding tot kinderarts in Nederland een onderwijspakket bieden, dat de theoretische kennis geeft die nodig is om een goed algemeen kinderarts te worden.
  • De assistent in opleiding die theoretische kennis bij te brengen, die nodig is om een klinisch probleem zo efficiënt mogelijk op te lossen met zo min mogelijk belasting voor het kind. De bij te brengen kennis omvat fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek en therapie. Het onderwijsprogramma is afgestemd op het opleidingsplan TOP 2020 en de klinische presentaties.
  • De assistent in opleiding tot kinderarts de vaardigheid bij te brengen om nieuw verworven kennis te integreren in zijn of haar medisch handelen.
  • De assistent in opleiding tot kinderarts kritisch leren omgaan met medische literatuur.
  • Het cursorisch onderwijs kindergeneeskunde zodanig organiseren dat het voor de assistent in opleiding mogelijk is het onderwijs zo volledig mogelijk te volgen.
  • Het cursorisch onderwijs kindergeneeskunde zodanig organiseren, dat landelijke toetsing mogelijk is.

Meer informatie over het cursorisch onderwijs (o.a. onderwijsprogramma, onderwijsdagen) vindt u onder het thema Opleiding – Algemeen kinderarts – Cursorisch Onderwijs.

Om deze doelen te bereiken coördineren de leden van de SCO de onderwijsweekenden, waarbij onderwijs wordt aangeboden per jaargroep aios, bestaande uit onderwerpen die niet in het regionale cursorisch onderwijs aan bod komen. Daarnaast is de SCO verantwoordelijk voor de aansturing van het regionaal cursorisch onderwijs. De verschillende thema's worden door de SCO vastgelegd, waarbij inhoud, doelstellingen en toetsing zijn gesynchroniseerd in alle opleidingsregio's. De SCO adviseert het Concilium Pediatricum (CP) over de te volgen (en te vergoeden) verplichte cursussen door de aios.

Leden van de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO)
De SCO bestaat uit twee kinderartsen vanuit elk OOR, aangevuld met twee aios te benoemen door de NVK Junior Afdeling. Elk OOR vaardigt bij voorkeur 1 lid uit het academisch ziekenhuis, en 1 lid uit een algemeen ziekenhuis af. Het Concilium Pediatricum wordt vertegenwoordigd door een extra lid.

Contactpersoon NVK-bureau
Jessica van Dijk
E: vandijk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 39

 J. (Jojanneke) Heidema
J. (Jojanneke) Heidema
Voorzitter
 E.S. (Esther) Veldhoen
E.S. (Esther) Veldhoen
Secretaris
 K.J. (Koen) van Aerde
K.J. (Koen) van Aerde
Lid
 M.L. (Marianne) Brouwer
M.L. (Marianne) Brouwer
Lid
 J. (Joery) Goede
J. (Joery) Goede
Lid
 L.E.M. (Laetitia) Niers
L.E.M. (Laetitia) Niers
Lid
 N. (Natanja) Oosterom
N. (Natanja) Oosterom
Lid
 M.E. (Mayke) van der Putten
M.E. (Mayke) van der Putten
Lid
 M.F. (Martine) Raphaël
M.F. (Martine) Raphaël
Lid
 B.L. (Bart) Rottier
B.L. (Bart) Rottier
Lid
 E.J.H. (Ellen) Schatorjé
E.J.H. (Ellen) Schatorjé
Lid
 E.A. (Eveline) Schell-Feith
E.A. (Eveline) Schell-Feith
Lid
 N.S. (Nathalie) Schrijver-Levie
N.S. (Nathalie) Schrijver-Levie
Lid
 H.G. (Helene) Stas
H.G. (Helene) Stas
Lid
 A.C.H. (Andrica) de Vries
A.C.H. (Andrica) de Vries
Lid
 M.E. (Marie-Elise) Wiesman
M.E. (Marie-Elise) Wiesman
Lid