NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Landelijke Werkgroep Kindermishandeling-Kinderartsen (LWKK)

Binnen de sectie sociale pediatrie van de NVK bestaat er al jaren een landelijke werkgroep kindermishandeling kinderartsen; de LWKK. De LWKK fungeert als een klankbord van kinderartsen. De LWKK verleent medewerking aan beleidsontwikkeling (o.a. afwegingskader vernieuwde meldcode) en richtlijnen (o.a. vanuit VWS) door gebruik te maken van de expertise bij de leden van de LWKK en hun netwerk. Veel leden van de LWKK verrichten niet alleen directe patiëntenzorg op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld maar zijn ook betrokken bij onderwijs (bijvoorbeeld als instructeur bij de SSHK) of bij onderzoek op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. De LWKK probeert ontwikkelingen op het gebeid van kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen en goed af te stemmen met bijvoorbeeld het LECK, de NVK en de VVAK.

De werkgroep is een onderdeel van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde ( SSPK) van de NVK. Het bestuur bestaat uit:

  • Brita de Jong-van Kempen, kinder- en jeugdarts, sociale pediatrie, vertrouwensarts (MCL Leeuwarden, Veilig Thuis Friesland)
  • Rian Teeuw, kinderarts sociale pediatrie, LECK arts, bestuurslid SSPK (Amsterdam UMC, locatie AMC)
  • Anne Custers, kinderarts sociale pediatrie (MUMC+)
  • Lisette Walbeehm-Hol, algemeen kinderarts (Zuyderland ziekenhuis)

De website van de LWKK bevat informatie voor uw werk als (kinder)arts in de aanpak van kindermishandeling.  De website kan up to date blijven door uw input! Heeft u suggesties mail deze aan: nvk@nvk.nl

Agenda

Richtlijnen en protocollen

Handige documenten

Scholing

Onderzoek
Algemeen onderzoek

Op dit moment bij ons bekend lopend onderzoek op het gebied van Kindermishandeling

Websites