NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Kinderhematologie (SKH) – opgericht op 1 januari 2012 na een splitsing van de Sectie Kinderhematologie-oncologie – is een jonge en bruisende sectie met veel activiteit en daadkracht om het kind met een hematologische aandoening of complicatie díe excellente zorg te bieden waar het recht op heeft. Wij hopen als sectie het verschil te kunnen maken


Foto: Groepsfoto Sectie Kinderhematologie

Doelstelling
De Sectie Kinderhematologie, vertegenwoordigd door het bestuur, draagt de beginselen uit zoals verwoord in het visiedocument van de sectie:

‘De Kinderhematologie in Nederland staat garant voor topklinische zorg, opleiding en onderwijs, en state of the art wetenschappelijk onderzoek in het gehele vakgebied van de benigne (niet-oncologische) hematologie. Het waarborgen van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van kinderen met diverse hematologische aandoeningen, is van groot belang om het ontstaan van ernstige, invaliderende en soms letale complicaties te voorkomen. Het betreft zowel aangeboren als verworven, zeldzame als frequent voorkomende, acute en chronische aandoeningen. Hierbij wordt te allen tijde de kwaliteit van leven bewaakt en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de klinische zorg verder te ontwikkelen en behandelmethodes te verbeteren en te valideren. Een landelijke en internationale samenwerking tussen de kinderhematologische centra in de vorm van multicenter studies is hierbij van wezenlijk belang. De onderwijsprogramma’s binnen de Algemene Kindergeneeskunde bieden de mogelijkheid tot vroege verdiepings- en profileringsstages waarbij veel nadrukkelijker dan voorheen het subspecialisme binnen de opleiding wordt onderwezen.’

(Bron: Mission Statement Kinderhematologie)

Specifiek expertises genoemd in het visiedocument betreffen:

De kinderarts-hematoloog is hoofdbehandelaar, verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een aandoening in de volgende hoofdgroepen:

  1. Hemoglobinopathieën (sikkelcelziekte en thalassemie) en overige aangeboren hemolytische anemieën (celmembraanafwijkingen en enzymdeficiënties)
  2. Hemofilie, de ziekte van Von Willebrand en andere zeldzame stollingsfactor deficiënties als ook trombocytopathieën, die zich presenteren met een verhoogde bloedingsneiging.
  3. Trombose en stroke (veneus en arterieel)
  4. Single cell cytopenie, pancytopenie: Beenmergfalen
  5. Immunohematologie
  6. Transfusie-gerelateerde complicaties
  7. Transplantatie bij (benigne) kinderhematologische aandoeningen

>> Reglement Sectie Kinderhematologie (SKH)
>> Portefeuilletabel Sectie Kinderhematologie (SKH)
>> Sectie-specifieke bijlage bij aanvraag voor herregistratie als kinderarts hematologie

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06