NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

De rol van de kinderarts bij melding PCF

Als kinderarts zijn wij wettelijk verplicht om het stappenplan van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen. Kinderartsen kunnen alleen het vermoeden van de diagnose PCF bij het kind uitspreken, de diagnose wordt multidisciplinair gesteld. Bekend is dat PCF gepaard gaat met een relatief hoge (te voorkomen) morbiditeit en mortaliteit. We willen de diagnose daarom niet missen: een kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. Daarom is afstemming met Veilig Thuis (VT) van groot belang om de veiligheid van het kind te garanderen. Liever één keer te veel gemeld, dan één kind gemist. Het is van belang in dat verband op te merken dat onterechte meldingen niet bestaan; hoogstens kunnen de zorgen op PCF – achteraf – ongegrond blijken. De NVK realiseert zich uiteraard dat de impact van een (eventueel) onderzoek door VT groot kan zijn voor het gezin en dat soms de belangen van ouders het belang van het kind in de weg kunnen staan. In het belang van het kind wordt de expertise van VT gevraagd. Het doel van VT is om de belangen van ouders en kind weer bij elkaar te brengen.

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt