NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 13 apr 2016

Antitrombotisch Beleid

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Voorzitter van de werkgroep:

 • Prof. dr. M.V. Huisman, internist-vasculaire geneeskunde, LUMC, Leiden

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de werkgroep:

 • Mevr. dr. C.H. van Ommen, kinderarts, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dhr. dr. E. Wildschut, kinderintensivist, Erasmus MC, Rotterdam

De richtlijn is een modulaire update van de oude CBO richtlijn veneuze trombo-embolie uit 2008. Een aantal hoofdstukken van deze richtlijn is herzien. Voor de hoofdstukken die niet herzien geldt dat deze blijven vooralsnog onverminderd van kracht blijven (eventueel met een verwijzing naar internationale richtlijnen). Bovendien wordt er momenteel door de NIV gewerkt aan een plan voor het modulaire onderhoud van deze richtlijn. De hoofdstukken die nu niet zijn herzien worden hierin ook meegenomen.

De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met antitrombotische therapie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE)
 • Preventie van longembolie en diep veneuze trombose (VTE) in de verloskunde
 • Preventie van trombose bij pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar
 • Therapie bij VTE
 • Kleppen en antistolling
 • Perioperatief beleid
 • Strategie in geval van bloeding of ingrepen
 • Laboratoriumtesten bij antistollingsmiddelen

Op initiatief van
NIV

Datum publicatie
12-07-2016

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 13 april 2016

Ja, door NVK bestuur
Richtlijn Extern

Snel naar

Documenten
Externe links
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt