NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

COVID-19: Q&A

18 mrt 2020Nieuws

Onder kinderartsen en ziekenhuizen leven momenteel veel vragen. Het is goed om te merken dat de weg naar de NVK daarbij snel wordt gevonden. De komende tijd leggen we dagelijks een aantal vragen voor aan het NVK-COVID-19-team. Een paar inleidende opmerkingen:

  • Vragen waarvan de antwoorden terug te vinden zijn op de website van het RIVM laten we buiten beschouwing.
  • Voor vragen rondom zwangerschap en COVID-19 verwijzen we graag naar de Q&A op Allesoverzwanger.nl en op Kennisnetgeboortezorg.
  • Graag attenderen we u ook op deze webpagina van Pharos, waar COVID-19-informatie toegankelijk is gemaakt voor laaggeletterden en anderstaligen.
  • In dit document vindt u tips en adviezen over het praten over corona met jonge kinderen (opgesteld door De Bascule, centrum voor kinderpsychiatrie). 

>> Klik hier voor onze COVID-19-Q&A

Heeft u ook een dringende vraag? Mail dan naar voorzitter@nvk.nl met nvk@nvk.nl in cc.