NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Correctie in leidraad 'Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting'

01 mei 2020Nieuws

Woensdag publiceerde de Federatie Medisch Specialisten de leidraad ‘Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting’. De leidraad bevat adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus bij patiëntenzorg zo klein mogelijk te houden. Tegen één passage in de leidraad hebben wij vandaag bezwaar gemaakt. Het gaat daarbij om de zin ‘Voor kinderen t/m 12 jaar zonder voor COVID verdachte symptomen kan voor alle handelingen (m.u.v. risicovolle handelingen) worden volstaan met basis hygiënische maatregelen.’ Ons is nu verzekerd dat het vetgedrukte gedeelte zo spoedig mogelijk uit de leidraad zal worden verwijderd, aangezien dit niet in overeenstemming is met hetgeen in het OMT is besproken en daarmee ook niet in lijn is met de aanbevelingen voor leerkrachten.

Update: inmiddels is de leidraad aangepast. Zie ook ons bericht van 13 mei. De leidraad vindt u via deze link.