NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

Wetenschappelijk onderzoek essentieel is om de kindergeneeskundige zorg continu te verbeteren. De Commissie Wetenschap wil zich daartoe inzetten door het verbinden, versterken en versnellen van basaal tot toegepast kindergeneeskundig onderzoek. Vanuit deze visie en missie werkt zij aan vier hoofdthema’s:

  • Verbinding in onderzoek: zichtbaar en vindbaar zijn in de wetenschap; van algemene kindergeneeskunde tot academische subspecialistische kindergeneeskunde.
  • Onderzoeksinfrastructuur: samenbrengen van interne en externe onderzoekspartners. Onderzoeksnetwerken een podium geven om aansluiting en kennisdeling te bevorderen.
  • Wetenschappelijke integriteit en maatschappelijke relevantie: borging van onderzoek dat voor kind en gezin relevant en vriendelijk is; kindergeneeskundig onderzoek promoten bij diverse stakeholders en financiers en vraagbaak voor NVK-leden met hulpvragen op vlak van geldende gedragscodes in de wetenschap.
  • Wetenschappelijke vorming van de kinderarts (in opleiding): onderwijs over wetenschap stimuleren en initiëren; toegankelijk maken van deelname aan wetenschappelijke projecten.

De Commissie Wetenschap bestaat uit kinderartsen, kinderartsen in opleiding en leden van Tulips (Training Upcoming Leaders in Paediatric Science). Er wordt gestreefd naar een evenwichtige en geografische verdeling van leden werkzaam in universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen. De Commissie Wetenschap sluit aan bij en participeert actief op actuele dossiers van de Raad Wetenschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten.

Contact NVK-bureau

Ilse van Herk 
E: wetenschap@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06

 C.D.M. (Clara) van Karnebeek
C.D.M. (Clara) van Karnebeek
Voorzitter
 G.A. Hoogendijk
G.A. Hoogendijk
Toehoorder/ meelezer
 (Ellen)Scheenhart
(Ellen)Scheenhart
Toehoorder/ meelezer
 (Jolande)Vos-Leushuis
(Jolande)Vos-Leushuis
Toehoorder/ meelezer