NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Lid worden

Wilt u lid worden van de Sectie Kinderlongziekten (SKL)? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@nvk.nl. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 75,- per jaar. Voor gepensioneerden geldt een aangepast tarief van € 37,50 per jaar (alleen leden). Er vindt drie keer per jaar een wetenschappelijke en een huishoudelijke vergadering plaats.

Geïnteresseerden kinderlongverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kunnen als participant deelnemen en zijn bij de wetenschappelijke vergadering van harte welkom. Verzoek om je aan te melden bij j.c.w.altena-3@umcutrecht.nl. Voor participanten geldt een onkostenvergoeding van 25 euro per jaar i.v.m. lunchkosten.