NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Kinder-Maag-Darm-Leverziekten (SKMDL) bestaat al sinds 1971 als sectie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Sinds 2001 maakt de sectie daarnaast onderdeel uit van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE).

De SKMDL kent verschillende actieve werkgroepen die op de vragen ingaan die binnen de sectie leven. Er is een werkgroep op het gebied van Inflammatoire darmziekten/IBD (KICC = Kids with Crohn’s and colitis), een werkgroep leverziekten, een werkgroep voeding en een werkgroep cystic fibrosis. De samenwerking in deze werkgroepen leidt tot bundeling van kennis en consensusontwikkeling voor aandoeningen op het gebied van maag-darm-leverziekten. Daarnaast wordt binnen de werkgroepen samengewerkt op het gebied van onderzoek tussen academische en niet-academische ziekenhuizen. Regelmatig leidt dit tot wetenschappelijke publicaties en richtlijnen.

Doelstelling
De Sectie Kinder-MDL (SKMDL) stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten te optimaliseren en onderwijs en onderzoek op dit gebied te bevorderen. Hieronder valt ook onderwijs en onderzoek op het gebied van de voeding.

>> Reglement Sectie kinder-Maag-Darm-Leverziekten (SKMDL)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06