NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen (Tweede Kamer, vergaderjaar 20122013, 33508)