NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Kindercardiologie (SKC) bestaat uit kindercardiologen, kinderartsen met cardiologische expertise (CARDEX) en overige geïnteresseerden. De vooropleiding tot kindercardioloog kan zowel kindergeneeskunde als cardiologie zijn. Daarom bestaat onze sectie ook uit collega’s die geen lid zijn van de NVK. Twee maal per jaar organiseert de sectie een landelijk overleg waarbij organisatie van de patiëntenzorg, kwaliteit van zorg en verbetering van de kwaliteit door middel van onderzoek aan bod komen. De Sectie Kindercardiologie stimuleert het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In dit kader is de landelijke registratie van patiënten met een hartaandoening, genaamd Kincor heel belangrijk. 

>> Reglement van de Sectie Kindercardiologie (2007)
>> Reglement van de Sectie Kindercardiologie (2003)
>> Reglement van de Sectie Kindercardiologie (1978)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06