NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Opleiding

Opleiding tot kindercardioloog
De opleiding tot kindercardioloog kan gevolgd worden door kinderartsen en cardiologen. De opleiding duurt drie jaar en hierbij worden de Europese opleidingseisen van de Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) gehanteerd. De opleidingseisen en het trainingslogboek zijn te vinden via de website van de AEPC: https://www.aepc.org/training
De Nederlandse opleidingscentra en contactpersonen zijn ook op deze site te vinden: https://www.aepc.org/netherlands

Opleiding tot kinderarts met cardiologische expertise (CARDEX)
Kinderartsen met kindercardiologische expertise (cardex) doorlopen een (minimaal) eenjarige opleiding in een academisch kinderhartcentrum (KHC). Erkenning als cardex wordt verleend door het hoofd van het desbetreffende kinderhartcentrum. De opleidingseisen zijn hier te vinden. De opleidingscentra en contactpersonen zijn te vinden via: https://www.aepc.org/netherlands

Bij algemene vragen over de opleiding tot kindercardioloog/cardex en/of (her)registratie kan je terecht bij de secretaris van de Commissie Opleiding en Accreditatie, Dr. M.G. Slieker, via telefoon 088 755 4703 of e-mail: m.g.slieker@umcutrecht.nl.