NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Samenwerkingen

De Landelijke Werkgroep voor hartcatheterisatie bij aangeboren hartafwijkingen heeft onderstaande documenten opgesteld met informatie over de hartcatheterisaties die in Nederland worden verricht bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Cijfers 2017
Cijfers 2018
Cijfers 2019
Cijfers 2020
Cijfers 2021

Utrecht 1-juni-2021 - In juni 2019 hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie op verzoek van de inspectie een werkgroep opgericht met als doel toekomstscenario’s te schetsen voor de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit rapport is op 25 mei (2021) aangeboden aan het ministerie van VWS. Het is duidelijk geworden dat de huidige organisatie, waarbij hoog-complexe procedures worden aangeboden in vier verschillende centra, de continuïteit en daarmee de kwaliteit voor de toekomst onvoldoende borgen. Kwaliteit wordt (mede) bepaald door volume waar de normen voor bijgesteld zijn, deze betreffen niet alleen de operateur, maar vooral het hele team van betrokkenen in het centrum. 

>> Klik hier voor het rapport
>> Klik hier voor de kernpunten